Wysokość siatki do siatkówki

Standardowe, zgodne z przepisami wymiary siatki do siatkówki wynoszą od 9,5 do 10 m długości i 1 m szerokości, przy czym oczka w siatce mają kształt kwadratów o długości boku 10 cm.

W profesjonalnych sklepach z wyposażeniem sportowym i sklepach dla siatkarzy innych siatek raczej nie znajdziesz – to standard przyjęty przez międzynarodowe (i krajowe również) organizacje.

Siatka do siatkówki

O ile wybór siatki spełniającej wymogi jest właściwie prosty i nieskomplikowany, o tyle osobom, które na co dzień z siatkówką nie mają do czynienia, organizacja boiska do gry w siatkę, łącznie z jej mocowaniem na przepisowej wysokości może wydać się nieco skomplikowana.

W artykule wyjaśniamy, w którym miejscu boiska i na jakiej wysokości należy zawiesić siatkę.

Wysokość siatki w siatkówce i jej umiejscowienie

W zależności od miejsca przeprowadzania rozgrywek boisko do siatki ma formę prostokąta, przy czym:

  • boisko do siatkówki klasycznej powinno być prostokątem o wymiarach 18 na 9 metrów, podzielonym na dwa równe pola o wymiarach 9 x 9, podział wyznacza linia środkowa boiska,
  • boisko do siatkówki plażowej jest prostokątem o wymiarach 16 x 8 metrów i dzieli się na dwa kwadratowe pola o boku 8 metrów, na boisku nie wyznacza się linii środkowej.

Niezależnie od rodzaju boiska i rozgrywek siatka powinna być zawieszona pionowo nad linią podziału boiska – w przypadku siatkówki klasycznej nad osią linii wyznaczającej środek, w przypadku siatkówki plażowej nad domniemaną linią środkową – siatka jest de facto elementem wskazującym linię podziału.

stroje do biegania, stroje do siatkówki

Wysokość siatki jest identyczna dla obydwu rodzajów rozgrywek i należy dopasować ją do wieku i płci zawodników. Górna krawędź siatki nie może znajdować się wyżej (i niżej) niż na wysokości:

  • 2,43m dla mężczyzn,
  • 2,24m dla kobiet.

Zgodnie z polskimi przepisami wysokość górnej linii siatki wynosi też odpowiednio:

  • 2,35m dla młodzików,
  • 2,15m dla młodziczek.

Boki siatki

W związku ze specyficzną budową siatki i jej długością międzynarodowe przepisy odnoszą się jeszcze do mocowania siatki, a właściwiej jej wysokości na bokach. Środek siatki z reguły nieco opada pod jej ciężarem, dlatego trudno zachować identyczną wysokość siatki na całej jej długości.

antenka

Zgodnie z przepisami końce siatki umiejscowione nad liniami bocznymi muszą mieć identyczną wysokość, ale wysokość ta może być nieco większa od określonej w przepisach, przy czym nie może przekraczać wysokości przepisowej o więcej niż 2 cm. To daje pewien zapas, choć zapas ten jest oczywiście niewielki.