Standardowe, zgodne z przepisami wymiary siatki do siatkówki wynoszą od 9,5 do 10 m długości