Standardowe, zgodne z przepisami wymiary siatki do siatkówki wynoszą od 9,5 do 10 m długości i 1 m szerokości, przy czym oczka w siatce mają kształt kwadratów o długości boku 10 cm.