Kapitan zespołu siatkarzy czy siatkarek to wyjątkowa funkcja. Osoba, która ją pełni, często wyrasta na