Mocowanie siatki do siatkówki

Mocowanie siatki do siatkówki może sprawiać pewne problemy szczególnie osobom, które organizują amatorskie rozgrywki, jednak stosując się do zaleceń i przepisów międzynarodowych organizacji siatkarskich oraz znając regulaminowe zapisy odnoszące się do mocowań, łatwiej poradzisz sobie z tym zadaniem.

Poniżej przedstawiamy zasady mocowania siatki w oparciu o regulaminowe zapisy.

siatka

Słupki

Są najważniejsze. To do nich przymocujesz siatkę. Zgodnie z przepisami powinny mieć one wysokość 2,55 m, optymalne są słupki z możliwością regulacji.

W trakcie międzynarodowych zawodów siatkarskich słupki usytuowane są w odległości 1 m od linii bocznych (lub zgodnie z odrębnymi ustaleniami organizatora z FIVB), w innego rodzaju rozgrywkach nie musisz trzymać się tych wytycznych, jednak warto mieć je na uwadze.

Słupki w żadnym wypadku nie powinny być mocowane i stabilizowane przy pomocy linek czy odciągów – muszą być gładkie, zaokrąglone i nie mogą stwarzać zagrożenia dla graczy.

słupki

Siatka – budowa, wymiary, mocowanie

Siatka obszyta jest płócienną taśmą na całej swej długości. Każdy jej koniec posiada otwór, przez który należy przewlec linkę utrzymującą siatkę i zapewniającą jej odpowiedni naciąg oraz mocowanie do słupków.

W profesjonalnych siatkach, w dolnej części linka naciągająca i mocująca jednocześnie przesuwana jest wewnątrz oczek. Tę linkę też należy przywiązać do słupków.

Standardowa siatka do siatkówki ma wymiary od 9,5 do 10 m długości oraz 1 m szerokości. Należy ją zamocować tak, by w miarę możliwości nad całym boiskiem (jego linią środkową) znajdowała się na tym samym, przepisowym poziomie. Boki siatki mogą znaleźć się na nieco wyższej (nie więcej niż 2 cm) wysokości od wysokości przepisowej, która wynosi:

  • dla mężczyzn i juniorów – 2,43 m,
  • dla kobiet i juniorek – 2,24 m.

siatka

Dodatkowe elementy

Zgodnie z przepisami siatkę należy wyposażyć w antenki, czyli pręty o długości 1,8 m i średnicy 1 cm. Antenki powinny być elastyczne i wykonane z trwałego materiału np. włókna szklanego. Antenki należy zamocować po bokach siatki w miejscu zewnętrznych krawędzi taśm bocznych. Element ten jest traktowany jako integralna część siatki wyznaczająca dopuszczalną przestrzeń przejścia.

Rate this post