Jaką średnicę mają piłki do siatkówki?

Kupując piłkę do siatkówki, należy zwrócić uwagę, czy spełnia ona wszystkie standardy dotyczące rozmiaru. Rozmiar i wagę piłek do gry w siatkówkę określiła Międzynarodowa Federacji Piłki Siatkowej, która zaznaczyła, że może jest on taki sam zarówno w przypadku rozgrywek halowych, jak i plażowych. Wyjątek stanowią piłki treningowe dla rozgrywających oraz piłki do gry w mini siatkówkę.

Jaka waga?

Podstawową zaletą dobrych piłek do siatkówki jest ich lekkość. Piłka nie może być ciężka, gdyż wtedy jej odbijanie wymagałoby bardzo dużo siły, którą można spożytkować w trakcie gry w znacznie lepszy sposób. Dopuszczone przez FIVB piłki ważą od 260 do 280 gram. Zwykle mają one bardzo wysokie ciśnienie wewnętrzne, przez co ich twardość powoduje, że mogą wydawać nam się cięższe.

Piłki wykorzystywane do treningów przez rozgrywających są znacznie cięższe – ważą one ok. 500 gram.

Natomiast waga piłek do gry w mini volleyball nie przekracza 180 gram.

Odpowiednia średnica

Kluczową kwestią jest również średnica piłek do siatkówki. Według standardów wprowadzonych przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej powinna ona wynosić 21 cm. Średnica ta bywa jednak większa w przypadku piłek do mini volleyball, które mimo niższej wagi, nie są mniejsze.

Średnica piłki do siatkówki

Prawidłowa średnica piłki do siatkówki to 21 cm

Przed każdym turniejem wyższej rangi sędziowie mierzą średnicę piłek do gry w co najmniej kilku miejscach. W każdym z miejsc, w którym dokonywany jest pomiar, musi być ona identyczna, gdyż w przeciwnym razie piłka nie zostanie dopuszczona do gry – kształt piłek musi być idealnie kulisty.

Standardowy obwód

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej określiła również, jaki obwód powinny mieć piłki do siatkówki. Zgodnie z jej wytycznymi powinien on wynosić od 65 do 67 cm. Granica tolerancji dla obwodu piłek nie powinna mieć jednak wpływu na ich średnicę, która powinna pozostać niezmienna.

Wybór odpowiedniej piłki do gry w siatkówkę jest szczególnie ważny zwłaszcza w przypadku osób, które myślą o jej profesjonalnym trenowaniu. Nie warto bowiem uczyć się grać na słabej jakości sprzęcie.

Rate this post